Thiết bị dẫn đường VietMap A50 – trải nghiệm tất cả

3.990.000  3.790.000 

Phần mềm dẫn đường Vietmap S1

Kết nối camera lùi

Cảnh báo giới hạn tốc độ

Hệ điều hành Android

Kết nối mọi lúc với dữ liệu 3G

.
.
.
.