Thiết bị giám sát hành trình TG007X hợp chuẩn của Bộ GTVT

Thiết bị giám sát hành trình TG007X đang là một thiết bị giám sát hành trình mới nhất và HOT nhất 2018 này.Thiết bị giám sát hành trình này cũng là một thiết bị định vị xe tải hợp chuẩn theo quy định của BGTVT.

.
.
.
.